Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

SATURNUS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

SATURNUS åtsida har inga varianter. Däremot varierar naturligtvis utförandet något mellan varje använd stamp.

a) Ingen punkt efter valörettan

b) Punkt efter valörettan

Till skillnad mot övriga nödmynt så har SATURNUS normalt ingen punkt efter valörettan. Ett fåtal ex med en sådan punkt har ändå hittats och utgör därmed den enda kända varianten av detta nödmynt.

Last changed: Feb 07 2018 at 07:22

Back
print