Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

SATURNUS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

SATURNUS åtsida har enligt min mening inga varianter. Däremot varierar naturligtvis utförandet något mellan varje använd stamp.

Typ 1  Ingen punkt efter valörettan

Typ 2  Punkt efter valörettan

Till skillnad mot övriga nödmynt så har SATURNUS normalt ingen punkt efter valörettan. Ett fåtal ex med en sådan punkt har ändå hittats och utgör därmed, enligt min åsikt, den enda avvikande varianten av detta nödmynt. Tydligen inte så många som ser sådant eftersom jag köpte myntet till höger för det jämförelsevis låga priset 1600 kr på MISAB 4.

Last changed: Mar 14 2011 at 22:14

Back
print