Falcoin.se

Kända samlingar av svenska mynt

Sabelström, C.

Posted by Falcoin (admin) on May 02 2017
Kända samlingar av svenska mynt >>

Om C. Sabelström författat av Hasse Nilsson

Verkstadsdirektören C. Sabelström, Liljeholmen innehade en ur kvalitetssynpunkt mycket förnämlig myntsamling. Det framgår bl.a. av de f.d. Sabelströmska mynt, som finns med på Per Österlund auktion i Borås 12/3 1977. Sabelström invaldes i SNF: s styrelse år 1928. Hjalmar Wennerth, från Malmö, köpte Sabelströms myntsamling i oktober 1936.

Last changed: May 22 2017 at 07:12

Back
print