Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

PHOEBUS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Varianterna av PHOEBUS kan indelas i två huvudtyper, litet repektive stort årtal. Storleken är ingen variation utan det är endera det ena eller det andra. Litet årtal innebär oftast fler solstrålar. Bilderna visar typerna 1E och 2A.

Typ 1  litet årtal

1A  54 strålar

1B  56 strålar

1C  57 strålar

1D  58 strålar

1E  60 strålar

1F  62 strålar

1G  65 strålar

1H  66 strålar

1I   83 strålar  solen utan inre kantring

Typ 2  stort årtal

2A  47 strålar

2B  50 strålar

2C  52 strålar

2D  54 strålar

2E  56 strålar

2F  58 strålar

2G  60 strålar   

Frånsidan på PHOEBUS har man lyckats förfärdiga helt utan några nämnvärda avvikelser och saknar därmed varianter.  

Last changed: Nov 09 2011 at 21:46

Back
print