Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

PHOEBUS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Varianterna av PHOEBUS kan indelas i två huvudtyper, litet repektive stort årtal. Storleken är ingen variation utan det är endera det ena eller det andra. Litet årtal innebär oftast fler solstrålar. Bilderna visar varianterna e) och j).

Litet årtal

a)  54 strålar

b)  56 strålar

c)  57 strålar

d)  58 strålar

e)  60 strålar

f)  62 strålar

g)  65 strålar

h)  66 strålar

i)   83 strålar  solen utan inre kantring

Stort årtal

j)  47 strålar

k)  50 strålar

l)  52 strålar

m)  54 strålar

n)  56 strålar

o)  58 strålar

p)  60 strålar   

Frånsidan på PHOEBUS har man lyckats förfärdiga helt utan några nämnvärda avvikelser och saknar därmed varianter.  

Last changed: Feb 07 2018 at 07:26

Back
print