Falcoin.se

1830-1844

Minnesmedalj

Posted by Falcoin (admin) on Apr 10 2010
1830-1844 >>

Minnesmedalj utkastad vid konungens begravning     1844

Detta var det första kastmyntet som inte gällde som betalningsmedel och alltså definitionsmässigt inte var något mynt. Samtidigt var det också det sista egentliga kastmyntet. Benämningen "kastpenning" har att göra med deras användning: vid kröningar och kungliga begravningar fick en ämbetsman kasta ut mynten bland allmänheten. Den stora oordnig med slagsmål som lätt uppstod i folkmassan visade sig vara särskillt störande vid begravningar. En närvarande person vid begravningen 1844 berättade följande:

"Massan rusade efter hästarna från plats till plats, så tätt invid varandra, att det hela liknade en enda stor framåt flygande lavin....man måste följa med strömmen med eller mot sin vilja om man en gång blivit därav fattad. Så utkastades slantarna och nu började kalabaliken. De främst stående kastade sig genast mot marken, de efterstående över dem så att stora hopar låg över varandra med armar och ben i oavbruten sysselsättning. De underst liggande tilltygades förfärligt, och om de var nog lyckliga att gripa en slant, så var konsten att behålla den inte mindre." (saxat ur Björn Tarras-Wahlbergs bok "Mynt från början".)

Kommande minnespenningar delades efter detta ut vid speciella ceremonier.

 

Last changed: Aug 22 2010 at 11:46

Back
print