Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

MINNESMEDALJ 1860

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

Kröningsmedaljen 1860

1a  Tre bär till vänster om rosetten

1b  Två bär till vänster om rosetten

2B  Avslag i brons

Det finns två stampar till kröningsmedaljens frånsida och skillnaden mellan dem hittar man på bärgruppen till vänster om rosetten. Nu råkar bilden till höger ha en oläglig fläck på nästan samma ställe men den får man bortse från. (Foto Aurum)

Åtsidan visar Karl XV i full kröningsutstyrsel. Gravören Lea Ahlborns signatur ser man under armavskärningen.

Frånsidan till samma mynt och här ser man tydligt dom två bären till vänster om rosetten , och denna gång utan fläck.

Som kuriosa har jag även en bild på den norska varianten

Last changed: Jan 20 2012 at 15:32

Back
print