Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

MERCURIUS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Åtsidan har inte mycket i variantväg, det som nämnts i tidigare artiklar är en variant där hjälmens halsskydd saknas. Eftersom jag inte lyckats hitta någon själv känner jag mig lite tveksam, men tar ändå med den tills vidare.

Frånsidorna har inte så mycket mer att bjuda på. Det som Knut Ohlsson nämner i sin artikelserie är att pärlraderna kan innehålla 10 eller 11 pärlor på vardera sidan. Dessa båda mynt har som synes båda 11 pärlor. Det som är uppseendeväckande med myntet till höger är den mycket tydliga punkt som finns under L i DALER. Den ligger för lågt för att vara en centreringspunkt. Detta står inte omnämnt någonstans!

Typ 1  Hjälmen utan halsskydd, 10 pärlor

Typ 2  Hjälmen med halsskydd

2A  10 pärlor

2B  11 pärlor

2C  11 pärlor samt en punkt under L i DALER

2D  11 pärlor samt sarg på bågarna ovanför valören  Ny variant

En ny intressant variant som inte omtalats tidigare. Bågarna i utsmyckningen på överdelen har sarg! Dessutom är det 17 horisontella linjer till vänster jämfört med 18 på dom andra varianterna. Fotot är insänt av Rickard Wiksten och det tackar vi för. 

Last changed: Jul 26 2012 at 07:09

Back
print