Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

MARS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Dom båda välkända varianterna av nödmyntet MARS där den till höger saknar svärd.

En nyupptäckt variant där man använt ett uppochnedvänt V istf A i MARS.

Knut Ohlsson nämner också en variant där hakremmen till hjälmen saknas och en med kommatecken istf punkt efter MARS. Det kan diskuteras om detta är äkta varianter men de är ändå medtagna inom parantes.

a)  med svärd och hakrem, punkt efter MARS samt vanligt A i MARS

b)  utan svärd

c)  uppochnedvänt V i MARS

d)  hakremmen saknas

e)  kommatecken istf punkt efter MARS

Frånsidan på MARS är lika konstnärligt utformad som på tidigare nödmynt, men inga varianter har nämnts.

Last changed: Feb 07 2018 at 07:35

Back
print