Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

MARS 1718

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Dom båda välkända varianterna av nödmyntet MARS där den till höger saknar svärd.

En nyupptäckt variant där man använt ett uppochnedvänt V istf A i MARS.

Knut Ohlsson nämner också en variant där hakremmen till hjälmen saknas och en med kommatecken istf punkt efter MARS. Jag är lite tveksam till om detta är äkta varianter men tar ändå med dem inom parantes.

Typ 1  MARS med svärd

1A  med hakrem och punkt efter MARS, samt vanligt A i MARS

1B  uppochnedvänt V i MARS

(1C  hakremmen saknas)

(1D  kommatecken istf punkt efter MARS)

Typ 2  MARS utan svärd

Frånsidan på MARS är lika konstnärligt utformad som på tidigare nödmynt, men inga varianter har nämnts.

Last changed: Jan 07 2016 at 09:44

Back
print