Falcoin.se

Kända samlingar av svenska mynt

Ljunggren, C.J.

Posted by Falcoin (admin) on May 02 2017
Kända samlingar av svenska mynt >>

Om C. J. Ljunggren författat av Hasse Nilsson

Hovauditören C. J. Ljunggrens efterlämnade myntsamling såldes på auktion år 1925 genom T. G. Appelgrens försorg. Samlingen hade åstadkommits i huvudsak under åren kring sekelskiftet, enligt Appelgren de svenska myntsamlarnas ”gyllene tid”.

Last changed: May 02 2017 at 19:45

Back
print