Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

KRONAN 1715

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Varianterna på "Kronan" är i första hand ordnade efter typ av kors och i andra hand efter antalet pärlor i kronringarna

Stort, rakt kors

a)  5-6-3-6-5 pärlor

b)  5-6-3-5-5 pärlor 

c)  7-6-3-6-6 pärlor 

d)  5-5-3-5-5 pärlor 

e)  6-5-3-6-5 pärlor     uppgiften om denna variant kommer från Appelgrens katalog 66 1937 men dessvärre finns inte korset beskrivet där. Varianten får dock ligga här tills vidare.

Spetsvinkligt kors

f)  5-6-3-6-5 pärlor

g)  6-6-3-6-6 pärlor     Nyupptäckt variant 2011 se bild nedan

Litet, rakt kors

h)  5-6-3-6-5 pärlor

Samtida förfalskningar     Stampen till Kronan tillverkades inte med hjälp av någon stor kronpuns, i stället byggde man upp den detalj för detalj vilket gjorde den relativt enkel att förfalska. Så blev också fallet och den allmänna åsikten är att dessa samtida förfalskningar är lika intressanta som dom äkta varianterna.

Två av korsvarianterna, stort kors till vänster och spetsvinkligt kors eller "flikat" kors som det också benämns, till höger.

a) med ett stort rakt kors och 5-6-3-6-5 pärlor i kronbågarna

c) med 7-6-3-6-6 pärlor. Korset är som synes otydligt men får nog anses som "stort och rakt".

d) med 5-5-3-5-5 pärlor i kronbågarna

f) med spetsvinkligt kors och 5-6-3-6-5 pärlor. Ypperlig kvalitet men delvis dålig prägling. (Foto MISAB)

g) är en ny variant som inte är beskriven tidigare och som för första gången visar att det spetsvinkliga korset använts på fler än 1 stamp. 6-6-3-6-6 pärlor i kronbågarna.

Frånsidan på "Kronan" är enklast tänkbara och precis samma som man sedan även använde till "Publica Fide".

Last changed: Feb 06 2018 at 23:44

Back
print