Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

KRONAN 1715

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

Efter senaste omredigeringen presenteras varianterna på "Kronan" i första hand efter typ av kors och i andra hand efter antalet pärlor i kronringarna

Typ 1  stort, rakt kors

1A  5-6-3-6-5 pärlor

1B  5-6-3-5-5 pärlor 

1C  7-6-3-6-6 pärlor 

1D  5-5-3-5-5 pärlor 

1E  6-5-3-6-5 pärlor     uppgiften om denna variant kommer från Appelgrens katalog 66 1937 men dessvärre finns inte korset beskrivet där. Varianten får dock ligga här tills vidare.

Tidigare hade vi även två varianter av 1A beroende på om underdelen på kronan var rak eller svängd, men den uppdelningen togs bort eftersom det visade sig finnas variationer däremellan.

Typ 2  spetsvinkligt kors

2A  5-6-3-6-5 pärlor

2B  6-6-3-6-6 pärlor     Nyupptäckt variant 2011 se bild nedan

Typ 3  litet, rakt kors

3A  5-6-3-6-5 pärlor

Typ 4 samtida förfalskningar     Stampen till Kronan tillverkades inte med hjälp av någon stor kronpuns, i stället byggde man upp den detalj för detalj vilket gjorde den relativt enkel att förfalska. Så blev också fallet och min åsikt är att dessa samtida förfalskningar är lika intressanta som dom äkta varianterna.

Två av korsvarianterna, stort kors (typ 1) till vänster och spetsvinkligt kors (typ 2) eller "flikat" kors som det också benämns, till höger.

Typ 1A med ett stort rakt kors och 5-6-3-6-5 pärlor i kronbågarna

Typ 1C med 7-6-3-6-6 pärlor. Korset är som synes otydligt men får nog anses tillhöra Typ 1.

Typ 1D med 5-5-3-5-5 pärlor i kronbågarna

Typ 2A med spetsvinkligt kors och 5-6-3-6-5 pärlor. Ypperlig kvalitet men delvis dålig prägling. (Foto MISAB)

Typ 2B är en ny variant som inte är beskriven tidigare och som för första gången visar att det spetsvinkliga korset använts på fler än 1 stamp. 6-6-3-6-6 pärlor i kronbågarna.

Frånsidan på "Kronan" är enklast tänkbara och precis samma som man sedan även använde till "Publica Fide".

Last changed: Nov 10 2011 at 21:17

Back
print