Falcoin.se

Karl XIII 1809-1818

Kastmynt typ 3-4

Posted by Falcoin (admin) on Sep 30 2013
Karl XIII 1809-1818 >>

Konungens begravning 1818

Typ 3     Frånsidan med två kronor liggande på en jordglob

Typ 4     Frånsidan med två kronor liggande på kuddar

4A          Porträtt utan hårlock vid vänstra axeln

4B          Porträtt med hårlock vid vänstra axeln

Den tredje kastmynttypen som präglades under Karl XIII:s period var ämnat för hans begravning 1818. På frånsidan hade man präglat två kungakronor, symboliserande Norge och Sverige, liggande på en jordglob. Myntet drogs tillbaka p.g.a. att en av kronorna täcker det nyss förlorade Finland. Mycket sällsynt mynttyp!

En ny frånsida tillverkades i en hast och denna gång fick kungakronorna vila på kuddar i stället. Åtsidan var dock till en början densamma. Detta är den vanligast förekommande varianten av Begravningsmyntet 1818.

Det tillverkades dock så småningom även en ny åtsidesstamp med ett något modifierat porträtt. Tydligaste kännetecknet är den lilla hårlocken vid vänstra axeln som når ända till kanten på myntet. Den ändringen kan anses vara ringa och detta är ingen ny typ, endast en ny variant. Gravören bakom dom fyra stamparna var den frilansande Carl Enhörning. (Bilderna kommer från MISAB 9) 

Last changed: Jan 15 2017 at 11:53

Back
print