Falcoin.se

1818-1830

Kastmynt

Posted by Falcoin (admin) on Apr 08 2010
1818-1830 >>

I Nordisk Numismatisk Årsbok 1947 skriver T.Lindgren: "6000 ex ska ha präglats för utkastning och 1000 ex för utdelning inom garnisonen. Vidare skulle slås 10 ex i guld och 111 ex i silver, alla försedda med ringar och band, för utdelning till bondeståndets ledamöter." (Dessa sista får anses vara medaljer och ingår inte i nedanstående variantförteckning.) Enligt SM-boken ska dock den totala upplagan ha uppgått till 11676 ex.

Typ 1  Konungens kröning     1818

1A  Liten bild, utan ordet ÅR i omskriften, tunn krans, ekkvisten till vänster slutar med 1 blad

1B  Liten bild, utan ordet ÅR i omskriften, pärlor även på kronans ovansida, fyllig krans, ekkvisten slutar med 2 blad

1C  Stor bild, orden KRÖNT ÅR 1818 i omskriften, fyllig krans, ekkvisten slutar med 2 blad

1D  Stor bild, orden KRÖNT ÅR 1818 i omskriften, fyllig krans, ekkvisten slutar med 1 blad

Varianterna 1A och 1B med liten bild är båda XR-mynt. Avslag (kopior) i brons är gjorda med 1B:s stampar. Mynten har normalt en vinkelräfflad rand, men på KMK finns ett ex med slät rand att beskåda.

Typ 1C  Något ojämn patina, men annars ett mycket bra ex av detta kastmynt

Last changed: Nov 21 2012 at 20:17

Back
print