Falcoin.se

Karl XIII 1809-1818

Karl XIII

Posted by Falcoin (admin) on Sep 16 2010
Karl XIII 1809-1818 >>

Lars Grandel föddes den 29/10 1750 i Skara. 1770 började han studera vid Målare- och bildhuggareakademien i Stockholm. 1771 började hans undervisning under medalj- och myntgravören Gustav Ljungberger, som fått särskilld ersättning för att undervisa Grandel. 1780 fick han Konstakademiens resestipendium efter Carl Gustav Fehrman, vilket gjorde att han kunde fortsätta sina studier i Paris, Florens och Rom. Efter att stipendietiden gått ut stannade han kvar i Rom ända till 1796, varav den sista tiden som fånge i Saint Angelofängelset. Orsaken till fångenskapen var troligen inblandning i något sammansvärjande sällskap, och han blev inte frisläppt förrän efter Gustav IV Adolfs ingripande. Under sin fängelsevistelse hade han drabbats av stroke, vilket medförde en viss invaliditet och långsamhet i arbetet, men inte värre än att han hemkommen till Sverige blev professor vid Konstakademien, vars direktör han sedemera utsågs till. 1799 tillträdde han tjänsten som myntgravör i Stockholm, efter Carl Gustav Fehrman, och innehade tjänsten fram till 1830 då han, åttio år gammal, erhöll avsked. Han avled den 31/5 1836 i Stockholm.

Som myntgravör i Stockholm föll det på Grandels lott att utforma Karl XIII:s guld- och silvermynt, kastmynten undantagna. Mycket troligt var att det var Grandels omtalade långsamhet i arbetet som gjorde att man till kastmynten fann det rådigast att anlita frilansaren Carl Enhörning (läs mer om honom under "Kastmynt"). Tidsramarna för kastmynten var ju betydligt mer begränsade än för övriga mynttyper och man vågade nog inte riskera förseningar.

Alla andra porträttmynt är dock utformade av Grandel, och han lär därvid ha blivit inspirerad av en medljong som Sergel gjort av Karl XIII.

Carl Gustav Norman föddes den 17/8 1783. Han var son till valsmästaren Christopher Norman och brorson till gravören Carl Erik Norman. Vid sin farbroders plötsliga död 1808, han drunknade i Dalälven, ryckte Carl Gustav tillsammans med sin far in som tillfälliga gravörer vid Avesta myntverk och hösten samma år fick han tjänsten som ordinarie myntgravör. Lönen var inte stor, 33 riksdaler 16 skilling banco om året, men i gengäld fick han extra ersättning för dom stampar han förfärdigade och det blev många eftersom kopparmyntningen var i full gång och det under hans tid dessutom inträffade två tronskiften. Troligtvis skars stamparna efter förlagsteckningar sända från Stockholm av Grandel. Den 9/6 1823 avled Carl Gustav Norman efter en tids sjukdom som den siste ordinarie myntgravören vid Avesta myntverk.

(bilderna och det mesta av texten är hämtad från "Den svenska mynthistorien")

Last changed: Oct 11 2010 at 21:55

Back
print