Falcoin.se

1818-1830

Jubileumsriksdalern 1821

Posted by Falcoin (admin) on Sep 18 2012
1818-1830 >>

Jubileumsriksdaler, Gustav Vasas befrielsekrig 300 år     1821

Det beslöts ju att man skulle prägla ett minnesmynt 300 år efter Gustav Vasas befrielsekrig 1521, men på grund av gravören Lars Grandels senfärdighet skedde präglingen först 1825. Randskriften är "GLORIA IN EXCELSIS DEO" som betyder "Ära vare gud i höjden". Frånsidan pryds av porträtt på dom kungar vi hade 1521 (Gustav Vasa), 1621 (Gustav II Adolf) och 1721 (Fredrik). Därunder står det IN MEMOR VINDICATAE LIBERT AC RELIG som betyder "Till minnet av den vunna friheten och religionen".

Varianter

A. Orginalutgåva, präglad 1825

B. Efterprägling i silver med orginalstampar, ingen randskrift     1921

C. Efterprägling i koppar med orginalstampar,  ingen randskrift     1921

Båda efterpräglingarna brukar betecknas med XR.

Last changed: Sep 21 2012 at 21:49

Back
print