Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

Hoppet 1719

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

"Hoppet" graverades av den nye chefsgravören i Stockholm, JC Hedlinger, och det är troligen därför som typsnittet i namnet blev annorlunda. Två varianter på åtsidan: med respektive utan punkt efter "hoppet".

Till vänster ser vi den vanliga frånsidan med ett upp och nedvänt hjärta mellan S och M. Till höger en bild från Aurum 5 som är tydligare än mitt eget ex av "hoppet ruter".

Typ 1  hjärta mellan S och M

1A  punkt efter "hoppet"

1B  ingen punkt efter "hoppet"

Typ 2  ruta mellan S och M

Last changed: Mar 14 2011 at 13:22

Back
print