Falcoin.se

Karl XII:s Nödmynt

Hoppet 1719

Posted by Falcoin (admin) on Feb 18 2011
Karl XII:s Nödmynt >>

"Hoppet" graverades av den nye chefsgravören i Stockholm, JC Hedlinger, och det är troligen därför som typsnittet i namnet blev annorlunda. Två varianter på åtsidan: med respektive utan punkt efter "hoppet".

Till vänster ser vi den vanliga frånsidan med ett upp och nedvänt hjärta mellan S och M. Till höger en bild från Aurum 5 av "hoppet ruter".

Hjärta mellan S och M

a)  punkt efter "hoppet"

b)  ingen punkt efter "hoppet"

Ruta mellan S och M

c)  punkt efter "hoppet"

Last changed: Feb 07 2018 at 07:44

Back
print