Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

Gustav III:s kröning

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

Gustav III:s kröning

Kastmynt präglad i 2 Marks vikt

Stockholm     1772     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver     vinkelräfflad rand

Myntmästare: Albrekt Lindberg

Myntgravör:  Carl Gustav Fehrman     (gs F eller gs Fehrman)

Upplagan redovisas inom parantes nedan

Typ 17

     106a.     1772 utan gs     (1216536 ex)

     106b.     1772 med gs F     (ingår i 1216536 ex)

     106c.     1772 med gs FEHRMAN     (ingår i 1216536 ex)

Det är gravören som är avgörande för om det ska vara undertyper eller inte. Signumet är däremot bara grund för en variant. I detta fall är det samma gravör i alla tre fallen.    

Last changed: Feb 17 2018 at 21:04

Back
print