Falcoin.se

Information

Förteckning över Haganders samling

Posted by Falcoin (admin) on Nov 20 2013
Information >>

Försäljning av förteckningen

Försäljningen görs på enklast möjliga sätt: Sätt in 20 kr på mitt konto i Swedbank

Clearingnr  8420-2

Kontonr      903 628 861-2

Maila sedan och tala om vad ni skrivit i meddelanderutan. När jag ser att den inbetalningen är gjord mailar jag tillbaka och bifogar förteckningen i mailet. Storleken på filen är endast 125 kB så det är inga problem att maila den. Mailadressen är mynt@falcoin.se

Nedan en liten innehållsbeskrivning 

Blad

Visningssidan är att betrakta som ett original och bör inte ändras utan eftertanke. Den nuvarande sorteringen är i första hand efter objektens nummerordning i Haganders bok. Mynt som blivit inköpta efter 1995 och därmed inte finns med i boken, har blivit placerade på den plats dom skulle ha fått om dom funnits med i boken. Ett undantag är Hagander 123 som nu hamnat efter Hagander 124 eftersom myntorten numera anses vara Hildesheim. Visningssidan är tydligt avdelad efter regent och myntort.

Arbetssidan är gjord för att man lätt ska kunna göra olika sorteringar efter dom olika kolumnerna. Raderna med regent och myntort är därför borttagna. Nedan beskrivs dom olika kolumnerna.

 

Kolumner

Katalog- och objektsnummer. Den första kolumnen visar i vilken katalog och vilket nummer objektet hade när det såldes.

Haganders nummer. Visar myntets nummer i Haganders bok. Mynt inköpta efter 1995 saknar nummer vilket beskrivits ovan. På arbetssidan har dessa fått en decimal tillagd efter numret närmast före så att sorteringarna underlättas. Medaljer samt mynt äldre än Gustav Vasa saknar också nummer eftersom dom inte ansågs ingå i samlingen. På arbetssidan är dessa markerade med "ej i samlingen".

Objektbeskrivning. Oftast bara valör och årtal, men i en del tydliga fall finns även variantbeskrivning.

SM- eller SB-nummer. Referensnummer i SM-boken eller SB-boken. Kolumnen finns med på Visningssidan men är borttagen från Arbetssidan eftersom den inte är praktiskt att ha med den där.

Kvalitet. Kvalitetsbedömningen uttryckt i den 10-gradiga skalan. Stempelglanz= 10, Vorzüglich= 8, Sehr schön= 6 osv. Här ska man tänka på att den tyska bedömningen inte är lika hård som den svenska.

Utropspris. Uttryckt i euro. Valutakurserna var 9,02 kr/euro, 9,25 kr/euro, 8,66 kr/euro samt 8,9 kr/euro på dom 4 Haganderauktionerna.

Slutpris. Uttryckt i euro. På slutpriset tillkommer också en köparprovision med 23%

Inköpsår. Det år då myntet/medaljen inköptes till Haganders samling

Proveniens 1. Det är oftast angivet var Hagander köpt till sin samling. Endast ett 40-tal objekt saknar den närmaste proveniensen och det handlar då i första hand om kronguld.

Äldre provenienser. En enklare provenienskedja med i första hand svenska provenienser. Oftast har äldre utländska auktioner inte tagits med. 

Last changed: Dec 13 2013 at 10:42

Back
print