Falcoin.se

Unika mynt och kuriösa präglingar

Fler unika mynt i Bondes samling

Posted by Falcoin (admin) on Aug 12 2014
Unika mynt och kuriösa präglingar >>

3*6  Johan Sverkersson brakteat (penning)     1+     RRR     35000:-     97000:-

Nästan alla bevarade exemplar av Johans mynt kommer från ett enda fynd 1875 i Dimbo. Av denna typ med öppen krona och inskriften +IOHANNES finns endast detta ex i privat ägo.

 

 

3*206  16 mark 1620. Kastmynt     1+/01     RRR     50000:-     97000:-

Kastmynt till drottning Maria Eleonoras kröning i Stockholms storkyrka 20/11 1620. Känd i två exemplar varav detta är det enda i privat ägo.

 

 

6*163  Riksdaler utan år. Kastmynt     1+     UNIK     15000:-     75000:-

Ännu ett kastmynt som slogs inför drottning Maria Eleonoras kröning 1620, men denna gången i silver. En skillnad i utförandet mellan silver och guldmynten var årtalets placering. Som man ser på förra kastmyntet så var det på guldmynten placerat på frånsidan medan det på silvermynten återfanns längst ner på åtsidan. I detta fall har man råkat ta en åtsidesstamp för guldmynten och därför saknas årtalet. Denna variant är inte tidigare beskriven och får antas vara unik.

 

 

5*5  Anund Jakob, Long Cross, LL2     1+     RRR     40000:-     65000:-

Anund Jakobs mynt av typen Long Cross är oerhört sällsynt och i privat ägo finns endast en handfull exemplar. Detta är det enda av dem som har stampkombinationen LL2.

 

 

3*99  ÅBO. Öre 1523     1     RRR     60000:-     60000:-

Av 1-öringarna som präglades i Åbo 1523-24 finns endast 3 kvarvarande i privat ägo. 2 av dessa har årtalet 1524 och så detta ex från 1523. Tråkigt nog så är det tämligen korroderat, annars skulle priset blivit högre.

 

 

1*177  3 mark 1590     1/1+     RRR     60000:-     60000:-

Oerhört sällsynt typmynt som är det enda kända i privat ägo. Köptes av Julius Hagander på Bonde 1.

PS. Så kom då informationen om att det faktiskt finns ett ex till i privat ägo, nämligen det som legat i CO.Segerdahls, Ted Malmstedts och Karl-Erik Schmitz samlingar. Rätt ska vara rätt!

 

 

1*267  Öre 1610 slagen på fyrkantsplants     1+     UNIK?     15000:-     57000:-

En Göteborgspräglad 1-öring 1610 slagen på en fyrkantsplants var av allt att döma ett begärligt byte på den första Bondeauktionen. Företeelsen är inte okänd. I SM-boken finns en motsvarande 2-öring avbildad (SM 79b), även den slagen i Göteborg. Förmodligen handlade det om provpräglingar, där man ville se resultatet innan man satte igång med den reguljära präglingen och då hade man nog inte behov av mer än ett prov per stamppar. Så denna är säkert unik med denna valör och detta år.

 

 

3*130  1/2 mark 1565     1/1+     RRR     30000:-     52000:-

Erik XIV:s 1/2-marker präglades med tre årtal, 1565, 1567 samt 1568, och alla är ytterst sällsynta. I en intressant artikel i Samlad Glädje 1999 listar Bengt Hemmingsson dom kända exemplaren och om man lägger till Bondes ex som inte var känt då så finns det totalt 15 exemplar av denna typ och endast 6 av dem är i privat ägo. Från 1565 känner man endast till 3 exemplar (KMK, Antell och Bonde) och ovanstående mynt är alltså det enda som finns tillgängligt på marknaden av denna årgång.

 

 

3*182  1/4 daler/ort 1603     1+     RRR     30000:-     42000:-

En ort var en gammal viktenhet, 1/100 av ett skålpund= 4,25 gram. Men ort betyder även 1/4. På 1500-1600 talet användes begreppen "ort/riksort" för 1/4 daler/riksdaler. Ovanstående ort är det enda kända exemplaret för sin årgång.

 

 

1*292  Norrköping Öre 1626 mm BK     01     UNIK     10000:-     33000:-

Ännu en helt ny mynttyp som upptäcktes i Bondes samling. Tydligen är det så att detta är blott det 4:e kända exemplaret av Norrköpingsöret som har mm BK (Bertil Krauss), och dom andra tre är av annan typ där det främst är omskrifterna som skiljer. Intressant också att läsa Björn Helmfrids artikel "Norrköpings mynt" i NNÅ 1946. På den tiden kände man bara till ett (1) exemplar med mm BK och då var man heller inte klar över att det var ett myntmästarmärke. Det ska också sägas att det vanligaste myntmästarmärket på dessa Norrköpingspräglingar var en glödhake som stod för Krauses efterträdare Hans Kaphingst.

 

 

6*201  2 mark 1647     1     RRR     8000:-     26000:-

I allmänhet fanns det rätt gott om 2-marker på Kristinas tid, men 1647 är ett undantag. Bondes ex är förmodligen det enda i privat ägo från detta årtal.

 

 

5*541  Öre SM 1778/norsk 24 skilling 1754     1+/01     RRR     6000:-     17000:-

Detta är alltså en överprägling av 1 Öre SM 1778 på ett annat mynt av annan valör. Företeelsen är inte okänd, man känner till överpräglingar på 1/3 riksdaler 1777 och 1780 samt på 1/6 riksdaler 1778. Det brukar kallas "souvenirpräglingar" där besökare i Avesta fick ta ett mynt man hade i fickan och använda som plants när präglingsmaskinen demonstrerades. Men detta är förmodligen det enda kända exemplaret där ett norskt silvermynt använts som plants.

 

 

5*371  2 öre 1668 i koppar     1     UNIK     3500:-     10500:-

Vi avslutar med det kanske märkligaste myntet av alla i Bondes samling. Detta är alltså en 2-öring från 1668 präglad i koppar. Tråkigt korroderad, men det är ändå ingen tvekan om att det är den mynttyp som annars alltid präglades i silver. Haken är att det just detta år inte präglades 2-öringar i silver! 1667 och 1669 ja, men inte 1668. Men ändå måste man ju ha gjort en frånsidesstamp för det året. Åtsidan däremot kan ju ha använts vilket år som helst, även om kungakronan verkar ovanlig; Man kan i alla fall inte hitta den i Bonniers bok.
En teori kan vara att man gjorde stampar för att prägla silvermynten även 1668 och så prövade man stamparna på en kopparplatt. Men så blev präglingen av någon anledning inställd och ovanstående kopparmynt var det enda som blev kvar. En kvarbliven och omaka pusselbit som inte passar någonstans. Man lär nog aldrig kunna klargöra detta mysterium helt, men det är kanske tur så att framtidens numismatiker också har något att fundera över...    

Last changed: Aug 15 2014 at 18:07

Back
print