Falcoin.se

Kända samlingar av svenska mynt

Bohlin, Niklas Alexander (1852-1935)

Posted by Falcoin (admin) on May 02 2017
Kända samlingar av svenska mynt >>

Om N.A.Bohlin författat av Hasse Nilsson

Direktör Niklas Alexander Bohlin föddes i Skara 1852. Bohlin började samla mynt omkring sekelskiftet. Under de första två decennierna av 1900-talet nådde myntsamlingen sin höjdpunkt. Mynthandlarna T. G. Appelgren och D. Holmberg var Bohlins huvudleverantörer och ombesörjde också auktionsinrop för Bohlins räkning. Vid Bohlins frånfälle 1935 ärvdes samlingen av C-O Algårds mor. Algård förvärvade i sin tur samlingen år 1948.

Last changed: May 02 2017 at 10:28

Back
print