Falcoin.se

Inscannade artiklar

Baron von Görtz

Posted by Falcoin (admin) on Feb 21 2011
Inscannade artiklar >>

Georg Heinrich von Görtz    (1668 - 1719)


 

Spelpenningen som brukar kallas "Görtz huvud"! Med kännedom om Görtz öde så kan man väl anta att detta är ett exempel på dåtidens svarta humor....

Last changed: Feb 21 2011 at 13:33

Back
print