Falcoin.se

Kända samlingar av svenska mynt

Andersson, John Francis (1848-1927)

Posted by Falcoin (admin) on Dec 20 2014
Kända samlingar av svenska mynt >>

Anderssons myntsamling såldes på B.Max Mehl Numismatist, Fort Worth, Texas, auktion 79 den 11 februari 1930. Den innehöll 1711 loter från hela världen, varav ca 730 med guldmynt. Den svenska delen bestod av 184 loter med 62 guldmynt, 487 silvermynt, 10 plåtmynt och 900 övriga kopparmynt. Den svenska samlingen är redovisad nedan.

Gustav Vasa

Daler 1543, 1544, 1545

16 Öre klipping 1556 (Åbo)     SM 232   XR

Erik XIV

16 Öre klipping 1564     SM 45

8 Öre klipping 1563     SM 51

Hertigarna Johan och Karl

4 Mark klipping 1568     SM 2

Johan III

Portugalös utan år     SM 2     XR     köpt på Bukowski 125 (1899)    

3 Daler utan år     SM 18     XR

2 Daler utan år     SM 20

4 Mark klipping 1571     SM 121

2 Mark      ingick i lot, ej närmare beskriven

1/2 Öre     ingick i lot, förmodligen 5 ex, ej beskrivna

Sigismund

Daler     årtalet ej angivet

Hertig Karl

4 Mark klipping 1603     SM 19

Karl IX

16 Mark 1607     SM 6

6 Mark 1609     SM 10

1 Riksdaler 1610     SM 23

20 Mark 1606     SM 27

8 Mark 1608     SM 32

6 Mark 1609     SM 33

4 Mark 1606     SM 36 (2 varierade ex)

4 Mark 1607      SM 37

1 Mark 1606     SM 52

1/2 Mark 1606     SM 59

Gustav II Adolf

10 Mark klipping 1626     SM 8

1 Riksdaler 1615     SM 23 (2 varierade ex)

Kopparmynt av olika valörer (10 ex)

Besittningsmynt

nr 1024  Dukat 1632

Dukat 1633 (Erfurt)     SB 14

Dukat 1634 (Erfurt)     SB 16

nr 1027 Dukat utan år

nr 1028  Dukat 1634

nr 1029  Dukat 1634 (Osnabrück?)

1 Taler 1632 (Augsburg)     SB 8 (3 ex)

1 Taler 1632 (Würzburg)     SB 8 (2 ex med varierande storlek på årtalet)

1 Taler 1633 (Osnabrück)    SB 4d

Christina

1 Riksdaler 1639, 1640 (2 varierande ex), 1642, 1643, 1644

1 Öre (silver)     13 ex

Kopparmynt av olika valörer (7 ex)    

Besittningsmynt

Dukat 1645 (Erfurth)     SB 37

Dukat 1645 (Riga)     SB 39

Karl X Gustav

2 Mark 1657     SM 18     R

1 Öre 1654     2 varierande ex

1/4 Öre 1656, 1657, 1659

Karl XI

1/4 Dukat 1692    

8 Mark 1692, 1693, 1694

4 Mark 1688, 1693, 1694

2 Mark     2 ex, årtalen ej angivna

1 Mark     4 ex, årtalen ej angivna

2 Daler SM 1675 (plåt)

Kopparmynt av olika valörer (24 ex)

 

Fortsätt till Karl XII

Last changed: Oct 22 2015 at 14:49

Back
print