Falcoin.se

Artiklar till typsamlingssidan

50 Öre 1920 med porträtt

Posted by Falcoin (admin) on Mar 13 2012
Artiklar till typsamlingssidan >>

Artikeln var införd i Skandinavisk Numismatik Mynt & Medaljer nr 5 1982, förmodligen skriven av chefsredaktören Sven Ljunglöv själv.

Last changed: Jul 18 2017 at 21:37

Back
print