Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

5 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

5 ÖRE

TYP 1  ros över årtalet     1860 och 1862  

TYP 2  stjärna över årtalet

2A  stort LA     1861-1872

2B  litet LA     1867 och 1872

Typ 1 med ros över årtalet som präglades 1860 och 1862

TYP 2A med stjärna över årtalet och stort LA     1861-1872     Detta ex är dessutom 1866/1865

TYP 2B  med stjärna över årtalet och litet LA     1867 och 1872

Ros respektive stjärna över årtalet

Stort resp. litet LA

Last changed: Dec 23 2017 at 10:01

Back
print