Falcoin.se

1873-1907

5 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Nov 10 2009
1873-1907 >>

Schema för 5-öringarna efter 1873. SMF har delat in den första huvudtypen (BRÖDRAFOLKENS VÄL) i två undertyper: Kort Text (IA) och Lång Text (IB). Själv vill jag dock utgå från dom 4 krontyper som finns och markerar textlängden särskillt för varje typ. Skillnaderna på krontyperna baseras på antalet pärlor i kronbågarna vilka räknas från vänster till höger.

Det kan också sägas att SMF har tagit med ett antal varianter på mer eller mindre stor och bred text i valspråket. Jag har dock valt bort dessa eftersom det är alltför svårt att se skillnaden mellan varianterna.

I en artikel om varianterna 1898 gör Harry Eriksson, Göteborg, skillnad även på 7 eller 8 streck i kronfodret. Eftersom dom översta strecken i dom två vänstra fodren ofta är svagpräglade har jag valt att betrakta dem som samma variant.

Typ 1  6-7-4-7-6 pärlor, kort text     1874

1874 års första krontyp är 1-årig och mycket sällsynt, förekommer enbart i samband med kort text. Pärlorna i kronbågarna räknas från vänster: 6-7-4-7-6. Inga undervarianter förekommer.

Typ 2  6-9-5-9-6 pärlor, kort text     1874-1889

1874 års andra krontyp blev en långkörare och användes ända till 1889, med andra ord samma period som man även hade kort text i valspråket. Kronbågarnas pärlor är 6-9-5-9-6. En avvikande variant förekommer 1881 och då med avseende på utförandet på R i ÖRE.

2A  R i ÖRE med lång uppåtböjd spets     1874-1889

2B  R i ÖRE med kort rak spets     1881     (bild saknas)

Den vänstra bilden visar den vanliga utformningen på R 1874-1898 där det tydligaste kännetecknet är den uppåtböjda spetsen. 1881 förekommer dock en variant med kort rak spets som vi tyvärr saknar bild på, men utförandet kan inte vara alltför olikt bilden till höger som visar 1898-1906. Jämför även hakarna på R och E som har tvära övergångar mot stapeln (tv) respektive rundade övergångar (th).

Typ 3  5-8-4-8-6 pärlor, lång text     1888-1889     (bild saknas)

1888 års krontyp är mycket sällsynt och förekommer enbart 1888-1889 och då i samband med lång text. Bild saknas tyvärr!

Typ 4  5-7-4-7-5 pärlor, lång text     1889-1905

1889 års krontyp blev välanvänd, användes ända till 1905 med förbehållet att antalet linjer i kronfodret ökades till sju 1898 och framåt. Antalet pärlor var i alla fal 5-7-4-7-5 under hela perioden.

4A  kombination ACE     1889-1898

4B  som 4A men litet snett kors     1897

4C  kombination ADE     1898

4D  kombination BDE     1898

4E  kombination BCF     1898-1899

4F  kombination BDF     1898-1905

1897-1899 ändrade man på ett flertal detaljer och eftersom man inte gjorde allt samtidigt så uppstod ett antal varianter, speciellt 1898.

A och B är antalet linjer i kronfodret som 1898 ändrades från 4 till 7-8

C och D är utförandet av R och E i ÖRE. Titta på hakarna ifall dom är raka eller rundade och titta på spetsen på R. Båda varianterna förekommer parallellt 1898-1899.

E och F är med avseende på att utförandet av monogrammet ändrades 1898 och nådde därefter inte längre fram till kanten.

4A till vänster var ju den dominerande varianten 1889-1898 och det enda avvikande förekommer 1897 i form av ett litet snett kors (th).

Typ 5  SVERIGES VÄL     1906-1907

I och med att unionen med Norge upphörde 1905 så fick man ju även göra om mynten. Kopparmynten fick behålla sin gamla frånsida men åtsidan med valspråk och monogram ändrades.

Typ 2A

Typ 4A

Typ 4E

Typ 5  SVERIGES VÄL     1906-1907

Typ 5

Last changed: Dec 23 2017 at 15:43

Back
print