Falcoin.se

Gustav VI Adolf 1950-1973

5 KR

Posted by Falcoin (admin) on May 11 2010
Gustav VI Adolf 1950-1973 >>

Typ 1  Gustav VI Adolf´s 5-kronor med randskrift

1A  mm TS, rättvänd randskrift     1954-1955

1B  mm TS, omvänd randskrift     1954-1955

1C  mm U, rättvänd randskrift     1971

1D  mm U, omvänd randskrift     1971    

Gustav VI Adolfs 5-kronor 1954, 1955 och 1971 var försedda med en randskrift: "PLIKTEN FRAMFÖR ALLT". Detta åstadkomms genom att myntämnet i ett så kallat letterverk pressades mellan två valsar som tryckte in randskriften. Ordet "lettring" kommer för övrigt av littera=bokstav. Efter lettringen var det dags för själva präglingen och myntämnena samlades i en stor matarskål, varefter dom automatiskt matades genom präglingsmaskinen. Vilken sida som blev åtsida respektive frånsida i förhållande till randskriften blev därför helt slumpmässigt och troligtvis mycket lika fördelade. Man brukar säga att randskriften är "rättvänd" när man läser den med porträttet uppåt. Myntet ovan är alltså ett ex med "omvänd randskrift" eftersom porträttet är vänt nedåt.

Typ 2  kopparnickel, nytt porträtt och mindre diameter

2A  vanliga varianten     1972-1973

2B  utan strömmar bakom lejonen

Dom båda varianterna, med och utan strömmar (linjer) bakom lejonen. Troligtvis var dom första präglingarna av dessa mynt utan strömmar. Man trodde först att det rörde sig om svagpräglingar, men det visade sig att det var en äkta variant

Typ 1C eller 1D beroende på randskriften

Typ 2A med strömmar bakom lejonet

Typ 2B utan strömmar bakom lejonet

Last changed: Aug 26 2010 at 16:40

Back
print