Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

5 Kopek

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

5 Kopek

Avesta     1764, 1778 och 1787     53,28 g     ca 43 mm     koppar     ruträfflad rand

Gravör: Carl Norman (m.fl.)

(Foto Künker 146)

Typ 27a     mm EM

     120.     1764     rrr

     121.     1778     rr

     122.     1787

Typ 27b     utan mm    

     123.     1787     rrr

5 Kopekerna präglades i Avesta 1788 för att användas i kriget mot Ryssland. Gravör i Avesta var vid denna tid Carl Norman och officiellt var det han som tillverkade stamparna även till 5 kopekerna. 6 åtsidesstampar och 11 frånsidesstampar är dokumenterade. Dessa uppvisar dock så stora inbördes skillnader att man måste dra slutsatsen att det var fler gravörer inblandade. Upplagan är okänd men torde enligt uppgift inte ha överstigit "några få skeppspund". 1 skeppspund = ca 2700 mynt, vilket betyder att upplagan bör ha stannat mellan 5000-10000 exemplar. (Källa: Serrestam SNT 1991 sid 223-227)

Last changed: Feb 17 2018 at 21:08

Back
print