Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

4 RIKSDALER riksmynt

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

4 RIKSDALER RIKSMYNT

TYP 1  starkt markerade lockar     1861-1864

1A  med LA och liten randskrift     1861-1862

1B  utan LA  (liten randskrift)     1862

1C  med LA och stor randskrift     1862-1864

1861 och 1862 med liten randskrift har samma ornamentering som Oskar I:s riksdalrar  (bild saxad ur SMF)

Typ 2 med jämnare nackkontur

2A  litet ST     1864-1871

2B  större ST     1866-1867     (bild saknas)

Dom två olika porträtten på 4 Riksdalrarna. Inte så svåra att hålla isär

Typ 1B som saknar LA. Just detta ex saknar dessutom randskrift, men eftersom SMF hävdar att avsaknaden av randskrift beror på svagprägling så har jag inte med detta som egen variant. Man kan dock konstatera att ifall det rör sig om en svagprägling så var den synnerligen effektiv... 

Last changed: Dec 04 2011 at 16:27

Back
print