Falcoin.se

1830-1844

4 Dukater

Posted by Falcoin (admin) on Apr 10 2010
1830-1844 >>

Typ 1A  med mm CB     1837     upplaga 1625 ex

Typ 1B  med mm AG     1838-1839, 1841 och 1843     total upplaga 9114 ex

Av Karl XIV Johans 4-dukater finns två varianter (egentligen undertyper) med avseende på myntmästarmärket och 1837 var enda året med mm CB (Cristopher Borg) Foto Hagander 1:6165

Mm AG stod för Alexander Grandinson och finns på 4 årtal. Ovanstående exemplar såldes på Hagander 2:5166 för totalt 165000 i svenska kronor vilket väl är rekord för Karl XIV Johan. Det var dock en 4-dukat 1846 på Hagander 2:6182 som var snäppet värre: 221000 kr!

Enligt SMF skall det för alla årtal av denna typ även finnas en variant med endast två punkter mellan stenarna i kronringen, för 1839 som bilden är tagen från skall detta vara enda varianten. Det har dock efter att SMF skrevs framkommit att detta endast är svagpräglingar och inte kan räknas som egen variant

1837  mm CB     upplaga 1625 ex     14 försäljningar på Ahlströms

1838  mm AG     upplaga 625 ex     5 försäljningar på Ahlströms

1839  mm AG     upplaga 2000 ex     5 försäljningar på Ahlströms

1841  mm AG     upplaga 2084 ex     2 försäljningar på Ahlströms     XR

1843  mm AG     upplaga 4405 ex     9 försäljningar på Ahlströms

1846  mm AG     upplaga 400 ex     7 försäljningar på Ahlströms

1850  mm AG     upplaga 507 ex     21 försäljningar på Ahlströms

1852  mm AG     upplaga okänd     0 försäljningar på Ahlströms     XR

Slutligen något om sällsyntheten hos dessa 4-dukater och som jämförelse är även Oscar I:s upplagor med. Ahlströms serie på 71 auktioner utgör ju en inte någon dålig värdemätare. Det intressanta med tabellen är ju hur dåligt antalet försäljningar stämmer med upplagan. Man kan tolka detta på olika sätt; upplagorna kan vara felaktiga, Ahlströms auktioner kanske inte är representiva eller också har andelen som smälts ner varit väldigt olika för dom olika årgångarna.

Last changed: Feb 17 2012 at 22:09

Back
print