Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

3 Daler SM

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

3 Daler SM

Stockholm     1771-1775     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver               randskrift MANIBUS NE LEADAR AVARIS

Myntmästare:  Albrekt Lindberg (mm AL) 1771-1773

               Olof Lidijn (mm OL) 1774-1775

Myntgravörer:  Carl Gustav Fehrman  1771-1774

               Gustav Ljungberger  1775

Upplagorna redovisas nedan inom parantes

Typ 3a     mm AL     Fehrmans porträtt

     39.     1771     (26822 ex)

     40.     1772     (51062 ex)

     41.     1773     (37527 ex)

Typ 3b     mm OL     Fehrmans porträtt

     42.     1774     (70896 ex)

     43.     1775     (346079 ex)

Typ 3c     mm OL     Ljungbergers porträtt

     44.     1775     (ingår i 346079 ex)

Last changed: Feb 17 2018 at 20:23

Back
print