Falcoin.se

1855-1859

25 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Apr 24 2010
1855-1859 >>

Oscar I:s 25-öring med den oregelbundna kransen är enligt min mening Bernadotteperiodens mest svårhanterliga variantserie. Problemet som jag ser det är att ha en förteckning som är lätt överskådlig samtidigt som man följer vissa "regler" som är vanliga i dylika förteckningar. För att klara överskådligheten, som jag anser är viktigast, har jag nu gått ifrån att ha varianterna i kronologisk ordning samt att jag utgår från frånsidan och låter åtsidan komma i andra hand. Hoppas att det är fler än jag som tycker att det blev bättre.

Oscar I:s 25-öringar har två undertyper med avseende på bilden på frånsidan. Den första, till vänster, kallas "oregelbunden krans" och präglades 1855-1857. Den andra, till höger, har förutom en "regelbunden krans" även en mindre krona och en helt annan rosett.

25 ÖRE med oregelbunden krans     1855-1857

Det finns 7 olika varianter av den "oregelbundna kransens" frånsida, alla med avseende på antalet blad i dom olika bladgrupperna. I denna förteckning räknas bladen från vänster till höger med bindestreck i stället för rosett och myntet ovan har 4434-3343 blad. Det kan nämnas att SMF har ett något annorlunda sätt att räkna.

För att komplicera det hela ytterligare så har den "oregelbundna kransen" fyra olika åtsidor beroende på omskriftens längd. Till vänster har vi den kortaste varianten, i det följande kallad L1, där omskriften slutar ovanför pipskäggets spets. Dom båda andra bilderna visar L2 och L3, och där ser man skillnaden bäst på att L3 har ett större avstånd mellan V och K. Det finns även en fjärde variant, L4, som jag tyvärr saknar bild på, där omskriften slutar gott och väl nedanför pipskäggets spets.

Typ 1  oregelbunden krans och stor krona     1855-1857

1A.  4434-3343 blad

   L1. kortaste omskriften     1855-1856   

   L2. lite längre omskrift     1855-1856    

   L3. lång omskrift     1855-1856    

   L4. extra lång omskrift     1855     Denna variant var troligen den första 25-öringen som präglades och har SMFnr 63a. Troligen den mest sällsynta varianten med oregelbunden krans.

Frånsidestyp 1A med 4434-3343 blad 

 

       

1B.  4434-3333 blad

   L1. kortaste omskriften     1855-1856      

   L2. lite längre omskrift     1855    

   L3. lång omskrift     1856

Frånsidestyp 1B med 4434-3333 blad 

 

   

1C.  4434-3344 blad

   L1. kortaste omskriften     1855    

1D.  4334-3333 blad

   L3. lång omskrift     1855      

1E.  4333-3333 blad

   L1. kort omskrift     1855    

   L3. lång omskrift     1855-1856    

1F.  4433-3343 blad

   L1. kortaste omskriften     1856    

   L3. lång omskrift     1856

Frånsidestyp 1F med 4433-3343 blad

 

    

1G.  4433-3333 blad

   L1. kortaste omskriften     1856    

   L3. lång omskrift     1856-1857     Verkar vara den vanligaste varianten 1856 och den enda som präglades även 1857.

Frånsidestyp 1G med 4433-3333 blad. Ett blad i andra bladgruppen är tydligt svagpräglad. Möjligheten finns att det inte syns alls på en del exemplar. Det skulle i så fall betyda att frånsidestyp 1E ovan egentligen inte existerar.

 

 

25 Öre med regelbunden krans     1857-1859 

Typ 2  regelbunden krans och liten krona

2A  rättstavad omskrift     1857-1859

2B  båda V i omskriften är ovända A:n     1859     (bild saknas)     denna variant saknas i SMF, upptäcktes troligen 1999 på Ahlströms auktion 60 nr 648

Typ A-L1 med 4434-3343 blad och den kortaste textlängden.

Typ A-L2 med samma antal blad i kransen som myntet ovanför men med något längre text i omskriften.

Typ A-L3

Typ B-L1

Typ B-L2

Typ 1B-L3 med 4434-3333 blad och den näst längsta omskriften.

Typ 1G-L3 med 4433-3333 blad men med samma porträttsida som myntet ovanför. Den enda varianten med oregelbunden krans som präglades även 1857.

Typ 2A  med regelbunden krans 

Last changed: Aug 06 2013 at 19:31

Back
print