Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

25 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

25 ÖRE

Typ 1  bild med markerade lockar

1A  1859 års rosett     1864     (bild saknas)

1B  ny rosett, L.A.     1862-1871

1C  utan punkt efter L i LA.     1866

1D  utan punkter i LA     1866

Typ 2  mindre markerade lockar     1871

Rosetter av äldre respektive nyare modell

1871 gjorde man ett nytt porträtt på 25-öringarna (bilden till höger) som senare visade sig bli bara ettårigt. Valörsidan däremot var oförändrad. Året efter dog Karl XV och då fick man ordna fram ett porträtt av Oskar II i stället

Typ 1B med den nya rosetten, punkter efter vardera L och A

 

 

Typ 1C är som föregående men utan punkt efter L i LA.

 

 

Typ 2 med 1871 års porträtt

Last changed: Dec 23 2017 at 10:00

Back
print