Falcoin.se

Gustav V 1907-1950

25 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Nov 09 2009
Gustav V 1907-1950 >>

Typ 1  silver, krönt sveasköld, krans på frånsidan

1A  mm W litet kors     1910

    a) gles pärlrand på åtsidan

    b) tät pärlrand på åtsidan

1B  mm W stort kors     1910-1927

1C  litet mm G med jämn kontur     1930-1932, 1934, 1937-1941

1D  litet mm G med spräckt kontur     1928-1937

1E  stort mm G     1937

Litet respektive stort kors på 25-öringarna. Det lilla korset präglades enbart 1910 och då i en mycket ringa omfattning. Upplagan är dock okänd. Enligt Skandinavisk Numismatik 9 1978 (Harry Eriksson) finns det två varianter av åtsidans pärlring på dessa och bilden visar den svårare med storleksmässigt mindre pärlor (ser glesare ut). Dom flesta 25-öringar med litet kors och samtliga med stort kors har en pärlring som myntet till höger. Jag har tagit med varianten som typ 1Aa även om jag inte helt säkert kan verifiera att det inte bara är en variation.

Myntmästarmärke G i tre varianter: litet G, spräckt G samt stort G. Den spräckta konturen syns kanske lite otydligt, men det är i alla fall skuggan i den övre kanten.

Typ 2  nickel, krönt monogram, stiliserade ax på frånsidan

2A  mm W     1921

2B  mm G     1940-1941

2C  litet mm TS     1946

2D  stort mm TS     1946-1947

Typ 3  silver, stor krona, årtalet under valören

3A  mm G     1943-1945

3B  litet mm TS med hakar     1945

3C  stort mm TS med hakar     1945

3D  stort mm TS utan hakar     1945-1947 och 1950

3E  litet mm TS utan hakar     1947-1950

Litet respektive stort TS, det första med hakar och det andra utan.

Typ 1A  1910 med litet kors

Typ 1B  stort kors

Typ 1C  mm G med jämn kontur

Typ 1D  mm G med spräckt kontur

Typ 1E  stort mm G

Typ 2A  nickel och mm W

Typ 2B  mm G

Typ 2C litet TS

Typ 2D  stort mm TS

Typ 3A  mm G

Typ 3B litet TS med hakar

Typ 3C  stort TS med hakar

Typ 3D  stort mm TS utan hakar

Typ 3E  litet mm TS utan hakar

Last changed: May 14 2018 at 21:42

Back
print