Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

2/3 Riksdaler

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

2/3 Riksdaler

Stockholm     1778-1780     19,5g     ca 35 mm     87,8%silver               Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Myntgravör: Gustav Ljungberger

Upplagorna redovisas inom parantes nedan

Typ 7

     67.     1778     (43461 ex)

     68.     1779     (151731 ex)

     69.     1780     (10725 ex)     r     även 1780/79     r

Last changed: Feb 27 2017 at 09:50

Back
print