Falcoin.se

Min blogg

20:e juni 2013

Posted by Falcoin (admin) on Jun 20 2013
Min blogg >>

Bilden till vänster visar det porträtt som var vanligast från slutet av 1661 till början av 1664 och det kännetecknas främst av "rosetten" i nacken som har 4 uppåtstående blad och 2 nedhängande bandändar. Naturligtvis finns det en mängd variationer som t.ex. 9-13 blad i kransen och en krans som är så risig att det inte går att räkna bladen, men bladknippet i nacken är hela tiden ungefär detsamma. Under 1662-1663 förekommer endast en (1) avvikelse och det är avbildningen till höger som visar Bon 84, ganska likt i övrigt men med en helt annan rosett. Ett ganska sällsynt porträtt får man förmoda eftersom jag bara hittat två försäljningar av det.

Det översta myntet såldes på Bonde 5:335 och det är ingen tvekan om att det är en bild på Bon 84 även om frånsidan på just detta ex är kontramarkerat med Strassburgs vapen. På det nedre myntet, som såldes på Ahlström 62:654, har man använt samma åtsidesstamp som på Bondes ex. Stampklumpen under X är ju signifikant! Men den har en frånsida som inte borde finnas.

Interpunktionen vid valören är unik med enkla punkter före, emellan och efter II M. Den fanns inte på någon av Bonniers 2-marker och jag har inte sett den någon annanstans heller.

Romerska ettor användes inte i årtalet vid den här tiden, det började man inte med förrän 1667, i stället såg 1:orna mest ut som på översta bilden eller som en "kofot".

Men det mest anmärkningsvärda är ju sveakronorna! Under hela 2-markserien var kronorna vinklade bakåt så att man såg den bakre delen av kronringen under själva kronan. Den övre bilden visar sveakronornas utseende 1661 till början av 1664 och det finns nästan ingen variation. Det är inte konstigt att man studsar när man stöter på kronor som på den nedre bilden där man knappt ser något alls av den bakre delen av kronringen.

Till saken hör att Bondes ex vägde 10,27 g vilket är ganska normalt för dessa 2-marker. Ahlström hade inte angivit någon vikt och inget pm om att något var fel. Jag vet inte vad jag ska tro om detta och hoppas att det är någon som kan komma med en liten ledtråd. Skriv gärna här nedan.

Last changed: Jun 20 2013 at 23:07

Back

Comments

2 mark med udda sveakronor By Okänd on Jun 27 2013 at 07:32
Hej Roland,
Jag var med då den nu aktuella 2-marken såldes. Minns att jag uppmuntrade Berndt Göhle att köpa myntet men en annan storsamlare blev lycklig ägare, nämligen Sten Törngren. I dag ägs dock myntet av nämnde Berndt - vilken jag rekommenderar att du kontaktar. Han kan hjälpa dig med vikter, bättre foto och naturligtvis med ett stort vetande kring dessa populära mynt.
Bästa sommarhälsningar / J O Björk

Add Comment
print