Falcoin.se

1873-1907

20 KR

Posted by Falcoin (admin) on Nov 10 2009
1873-1907 >>

Oscar II:s 20-kronor präglades åren 1873-1881, 1884-1887, 1889-1890, 1895 samt 1898-1902 med en total upplaga på nästan 3,5 miljoner exemplar. Detta betyder att man använde mer än 28 ton rent guld och med det guldpris som vi har nu i början på 2011 betingar det ett totalt värde på nästan 8 miljarder kronor. Numera lär ju 90 % av detta smälts ner igen, men fortfarande finns det över 300000 20-kronor ute på samlarmarknaden.

Varianter

Man kan skilja på 5 olika huvudtyper med avseende på porträtt, längd och stavning på omskriften samt om det finns en hjärtsköld eller inte. SKG (Svenskt KronGuld) definierar dessutom en handfull olika porträtt 1873-1876, men detta anser jag vara på variationsnivå och alltför svåra att precisera.

Typ 1  S. O. N.  utan hjärtsköld,  smal kant och kort omskrift

1A  porträtt med bulle över örat     1873     (bild saknas)

1B  porträtt med plym över örat, en tofs på hakans överdel     1873-1874

1C  som 1B men två tofsar under underläppen     1874     (bild saknas)

1D  nedsänkt lock bakom örat     1874     (bild saknas)

1E  upphöjd lock bakom örat     1874-1875     (bild saknas)

TYP 2 S.O.N. uh  bred kant,  ändrad frisyr,  längre omskrift     1875-1876   (bild saknas)

Typ 3  SVERIGES O. NORGES  med hjärtsköld

3A  tidig primitiv prägling med bred kant    1876     (bild saknas)

3B  högkvalitativ prägling, markerat veck på halsen     1876

3C  högkvalitativ prägling och slät hals     1876-1877     (bild saknas)

Om jag i min förteckning även haft med överpunsade årtal så har vi under denna typ varianten 1877/1876, den mest eftertraktade av alla krongulden med endast ca 10 kända ex. Ett av dem såldes på Tradera i maj 2010 för 35311 kr!

Typ 4  SVERIGES OCH NORGES  även ändrad frånsida     1877-1899

4A  litet LA med två punkter     1877-1881

4B  litet LA utan punkt efter L    1879 och 1898-1899

4C  litet LA helt utan punkter     1879

4D  stort LA     1879 och 1884-1895     (stort LA med årtalet 1879 är den näst svåraste varianten i hela 20-kronorsserien med enbart ca 20 kända ex i dagsläget)

4E  A i LA lägre än L     1884 och 1889     (bild saknas)

4F  LA tätt ihop     1884-1885     (bild saknas)

Typ 5  åldrad bild men oförändrad frånsida     1900-1902

20 KR 1900 finns som avslag, präglad på 33 mm plants i brons. 1 ex med åtsidan samt 1 ex med frånsidan

Jämförelse mellan litet och stort LA. Här är det ganska tydligt, men variationen är ganska stor och ofta är det betydligt svårare att avgöra. Personligen tycker jag inte att varianter som kräver jämförelsematrial är så intressanta.

Från 1874 till början av 1876 präglades 20-kronornas sköld och riksvapen som synes på vänstra bilden (dålig, då den fotograferats genom plastetui). Detta utseende fick dock stark kritik av främst riksheraldikern A.W.Stiernstedt. Enligt honom var riksvapnet ej fullständigt utan den Bernadottska dynastins vapen som hjärtsköld. Efter flera års debatt fick han den 12/4 1876 gehör för sin kritik. Totala upplagan 1876 var 239500 ex och Myntboken uppger att andelen uh var 67000 ex. Detta förutsätter helt enkelt att det präglades 239500/365 ex per dag fram till 12:e april, vilket ju knappast är troligt. Denna variant anses av kännare vara den i hög kvalitet svåraste av 20-kronornas huvudtyper, 20-kronan 1885 inräknad. Ingemar Wallin menar exempelvis att förekomsten enbart är ca 6 % av totalen , vilket indikerar en upplaga på ca 14000-15000 ex. Betydligt rimligare.

Typ 3 och 4 med ändrad frånsida där det syns tydligast på rosetterna som håller upp draperiet

Typ 1B 1873 års andra porträtt men här med årtalet 1874

Typ 3B med det markerade vecket på halsen

Typ 4A med litet LA

Typ 5 åldrad bild signerad Albert Lindström (AL)

Last changed: Jan 21 2012 at 16:04

Back
print