Falcoin.se

1830-1844

2 Skilling Banco

Posted by Falcoin (admin) on Apr 10 2010
1830-1844 >>

Typ 1  tät krans 

1A  normal stampställning     1835-1836

1B  likvänd stampställning 0 grader     1835

1836 förekommer exemplar med felaktig stampställning. Detta har uppstått genom att en av stamparna lossnat och gradvis vridit sig ur sitt läge vilket gett upphov till varierande vinklar i stampställningen. Detta skall inte förväxlas med den felaktiga placeringen av stamparna i likvänd position som gjordes 1835.

Typ 2  gles krans     1836-1843

Tät respektive gles krans. Den täta kransen präglades på valörerna 2-, 1-, 2/3- och 1/3-Skilling Banco endast 1835 (utom några 2 SkB 1836 som betecknas som XR) och är därför svåra att få tag i för alla valörer. På 1/6 Skilling Banco behöll man däremot den täta kransen hela perioden

Typ 1A med tät krans

Typ 2 med gles krans.

Last changed: Jan 24 2011 at 10:59

Back
print