Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

2 RIKSDALER riksmynt

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

Typ 1  mindre bild     1862, 1864 och 1871

Typ 2  större bild     1871

Karl XV:s dubbelriksdalrar tillhör, pga relativt låga upplagor, Bernadotteerans mest efterfrågade mynttyper. Speciellt 1862 som enligt mynten präglades enbart inför världsutställningen i London samma år. Men även 1871 som är uppdelad på två porträttyper tillhör dom mer svårfångade mynten. Nedan har vi dom olika upplagorna:

1862          640 ex

1864/1862     38165 ex

1871  mindre bild ca 11300 ex    (ca 60 % av totalt 18857 ex) 

1871  större bild ca 7500 ex     (ca 40 % av totalt 18857 ex)

Till väster har vi "mindre bild" och till höger den större. Skillnaden syns bäst på lockens placering i förhållande till "NORR" i omskriften.

Frånsidorna till samma båda mynt. Enligt SMF skall årtalet på den högra varianten vara mindre. Det stämmer nog, men skillnaden är inte tillräcklig för min smak.

Last changed: Apr 08 2010 at 11:55

Back
print