Falcoin.se

Gustav VI Adolf 1950-1973

2 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on May 11 2010
Gustav VI Adolf 1950-1973 >>

2 ÖRE 

1A  mm TS,   den vanliga varianten     1952-1961

1B  mm TS,   diagonal linje bakom 5     1956  

1C  mm U,    den vanliga varianten     1961-1971

1D  mm U,    Ö i åtsidans krona     1964

1E  mm U,    Ö i båda kronorna     1964

Typ 1B med en diagonal linje bakom 5:an. Någon bra förklaring till detta fenomen har jag aldrig hört.

 

 

 

Typ 1D med Ö i åtsidans krona. Som synes av ovanstående två exemplar så är begreppet "Ö" ett samlingsnamn, ibland ser man ett tydligt Ö med prickar och allt, ibland bara antydningar. Vad jag erfarit är i alla fall att det på 2-öringarna aldrig är så tydligt som på 5-öringarna från 1964 med 5 Ö i kronan. http://www.falcoin.se/pages/posts/5-oere-545.php Om dessa varianters tillkomst står att läsa i Mynkontakt november 1977. http://www.falcoin.se/pages/posts/5-oere-1964-med-50-i-kronan-721.php

Något suddigt, men detta föreställer Ö i frånsidans lilla krona, oftast ännu svårare att upptäcka än i stora kronan.

Nedan Typ 1A med mm TS (1958) och Typ 1C med mm U (1971).

Märk att jag av födsel och ohejdad vana lagt årtalssidan till vänster, trots att den på denna typ är frånsida.

Last changed: Feb 22 2011 at 14:58

Back
print