Falcoin.se

1855-1859

2 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Apr 24 2010
1855-1859 >>

OMSKRIFTEN NÄRA KANTEN

Typ 1  locken under G i GÖTH

1A  2-3-5-5-5 blad     1856-1857

1B  2-4-5-5-5 blad     1857

1C  2-3-4-5-5 blad     1857

Typ 2  locken under punkten efter NORR

2A  2-3-4-5-5 blad     1857

 

OMSKRIFTEN LÄNGRE FRÅN KANTEN

Typ 3  locken under punkten efter NORR

3A  2-3-5-5-5 blad     1857

3B  2-3-4-5-5 blad     1857

Typ 4  locken under G i GÖTH

4A  2-3-4-5-5 blad     1857-1858

Typ 1A med locken under G i GÖTH och omskriften nära kanten, pipskägget är också mycket kort. Frånsidan har på vänstra sidan uppifrån räknat 2+3+5+5+5 och på högra sidan 1 ekollon mitt för ÖRE. Nedanstående mynt har 2 ekollon på detta ställe. (Foto MISAB 5)

Typ 2A med locken under punkten och omskriften nära kanten. O i OSCAR är mitt emellan kanten och pipskägget. Denna kombination på åtsidan finns inte medtagen i SMF. Frånsidan har 2+3+4+5+5 blad på vänstra sidan, samt 2 ekollon till höger mitt för ÖRE. 

Typ 4 har en åtsida som typ 1 men med texten längre från kanten. Här ser man tydligt att O i OSCAR har närmare till pipskägget än till kanten. Frånsidan är densamma som hos typ 2A

Typ 2 och 3. Observera lockens placering i förhållande till omskriften.

Last changed: Apr 20 2012 at 14:53

Back
print