Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

2 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

2 ÖRE

TYP 1  ros över årtalet     1860

TYP 2  stjärna över årtalet, slutet E i ÖRE     1861-1862     Varianten med slutet E i ÖRE 1862 är sällsynt vilket man bland annat kan läsa i objektbeskrivningen till Ahlströms 57:919 och Aurum 3:510.

Typ 3  stjärna över årtalet, öppet E i ÖRE   

3A  normal variant med punkter i omskriften     1862-1872

3B  utan punkt efter KONUNG     1866     (bild saknas)

3C  utan punkt efter VEND     1872     (bild saknas)

3D  utan punkt efter O och VEND     1872

Slutet respektive öppet E i ÖRE. "Öppet E" innebär också att bokstäverna i ÖRE är bredare.

 

 

 

 

 

 

 

Ros respektive stjärna över årtalet. Bilden är lånad från 5-öringarna men principen är densamma.

Typ 1 med ros över årtalet. Samtliga exemplar detta år har sexan punsad på en femma i stampen

Typ 2  stjärna över årtalet och slutet E i ÖRE

Typ 3A  stjärna över årtalet och öppet E i ÖRE

Typ 3D från 1872 som saknar punkter efter O och VEND

Last changed: Dec 23 2017 at 10:02

Back
print