Falcoin.se

1873-1907

2 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Nov 10 2009
1873-1907 >>

Schema för 2-öringarna, kort och lång text samt SVERIGES VÄL. På samma sätt som för 5-öringarna ligger inte svårigheten i antalet typer utan i antalet varianter på detaljnivå. Jag har dock valt att, förutom längden på valspråket, även låta dom 3 krontyperna utgöra grund för typindelningen. 

Dom 3 krontyperna! Man räknar pärlorna i kronbågarna från vänster till höger och får 5-7-4-7-5 i den första, 4-7-3-7-4 i den andra och 5-7-4-8-6 i den tredje. Man kan också se att nummer 3 har en något annorlunda siluett än dom andra två. Till detta kommer så en stor variation på utseendet på korsen och man kan dela in dem i fyra grupper enligt nedan.

Från vänster ser man först det spetsvinkligt kors med lång vertikalarm och ett rätvinkligt kors. Därefter kommer två likformiga spetsvinkliga kors, det ena med slätt riksäpple och det andra med kors även på äpplet. Längst till höger ett rätvinkligt kors med lång vertikalarm. Hamrin har tagit med ytterligare några rätvinkliga kors (ett långsträckt och ett mycket litet) men skillnaden är inte så stor när man visar dem sida vid sida på detta sätt.

Typ 1  krona 1 och  kort text i valspråket

1A  Spetsvinkligt kors med lång vertikalarm     1874-1878     (bild saknas)

IB   Litet rätvinkligt kors     1877

Typ 2  krona 1 och lång text (LT) i valspråket

2A  Spetsvinkligt kors med lång vertikalarm     1879-1880     (bild saknas)

2B  Litet rätvinkligt kors     1877-1888

2C  Spetsvinkligt likformigt kors, slätt riksäpple     1881-1891

2D  Spetsvinkligt likformigt kors, kors även på riksäpplet     1886 och 1888

Typ 3  krona 2 och lång text i valspråket

3A  Litet långsträckt kors     1881-1883

Typ 4  krona 3 och lång text i valspråket

4A  Rätvinkligt kors med kraftig vågrät arm     1889-1891

4B  Mycket litet rätvinkligt kors     1892-1898

4C  Spetsvinkligt kors med kraftig vågrät arm, låga mittblad på sveakronorna, R i ÖRE med kort spets     1899

4D  Spetsvinkligt kors som ovan, låga mittblad, R med lång spets     1899-1901

4E  Spetsvinkligt kors som ovan, höga mittblad, R med kort spets   1901     

Denna variant förekommer också med årtalet 1900, se Bonde6-katalogen lot nr 563, men måste då anses vara en variation. Detta beror på att spetsen på R varierar i längd detta år, med flera mellanlägen mellan kort och lång.

4F  Spetsvinkligt kors som ovan, höga mittblad, R med lång spets     1900-1905

Typ 5  SVERIGES VÄL     1906-1907

Bilden visar låga mittblad till vänster och höga till höger samt R med kort spets till vänster och lång spets till höger. Jämför också hakarna till vänster på R som också ändras samtidigt med längden på spetsen. Lättare att se men kanske svårare att beskriva.

Typ 1B (saknas i SMF)

 

 

Typ 2B

 

 

Typ 2C

 

 

Typ 2D. Enda skillnaden mot 2C är att denna har kors även på riksäpplet.

 

 

 

Typ 3A med färre stenar än normalt i kronbågarna.

 

 

Typ 4A

 

 

Typ 4B

 

 

Typ 4C med låga mittblad på sveakronorna och kort spets på R i ÖRE

 

 

Typ 4D med låga mittblad och lång spets på R

 

 

Typ 4E med höga mittblad och kort spets på R

 

 

Typ 4F

 

 

Typ 5 med SVERIGES VÄL. Detta år finns även en i hög kvalitet mycket sällsynt variant med ompunsat årtal 1906/1905, se bilden nedan.

Last changed: Dec 23 2017 at 15:43

Back
print