Falcoin.se

Gustav V 1907-1950

2 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Nov 09 2009
Gustav V 1907-1950 >>

Typ 1  brons

1A  smalt kors     1909-1914

1B  fylligt kors     1914-1950

Korsvarianterna: smalt respektive fylligt

Typ 2  järn

2A  ljust järn     1917-1942

2B  mörkt järn     1942-1950

Typ 1A  brons med smalt kors     1909-1914

Typ 1B brons med fylligt kors     1914-1950

Typ 2A  ljust järn     1917-1919 och 1942

Typ 2B  mörkt järn     1942-1950

Troligtvis det vackraste järnmynt jag sett.

Last changed: May 14 2018 at 21:42

Back
print