Falcoin.se

Karl XII:s rariteter

2 Mark 1697

Posted by Falcoin (admin) on May 31 2017
Karl XII:s rariteter >>

ex 1.  MS 62

?--> "Sixten 68p", Tradera maj 2017 -->?

(Sixten 68p:s foto)

 

 

ex 2. kvalitet 1+/01

?--> Ahlström 25 (1982) --> bordet -->?

(Foto Ahlström 25)

 

 

ex 3.  kvalitet 1+/01, "rengjord"

?--> MISAB 8 (2013) -->?

(Foto MISAB 8)

 

 

ex 4.  kvalitet 1+, "rengjord, obetydligt kanthack"

?--> MISAB 5 (2011) -->?

(Foto MISAB 5)

 

 

ex 5.  kvalitet 1+

Mynthandlare Hans Schulman, New York --> Gunnar Ekströms samling (1962-1969) --> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1975) --> Ahlström 8 (1975) --> Berndt Ahlström -->?--> Ahlström 15 (1977) --> Nordlinds Mynthandel -->?

(Foto Ahlström 8)

 

 

ex 6.  kvalitet 1+

Johan Knut Stiernstedts samling (-1935) --> Appelgren 59 (1935) --> Hjalmar Wennerths samling (-1967) --> MC Hirsch Mynthandel (1967) --> Claes-Olof Algårds samling (1967-1977) --> Yngve Almer -->?--> Ahlström 59 (1999) -->?

Provenienskedjan hittar man i Österlunds katalog. Troligen sålde Almer myntet vidare till en samlare som sedan sålde samlingen på Ahlström 59. Almer köpte nämligen också en 2 Mark 1704 som gick samma väg. (Foto Ahlström 59)

 

 

ex 7.  kvalitet 1+, "rispa frånsidan"

?--> Nils J. Lindbergs samling --> MISAB 19 (2016) -->?

(Foto MISAB 19)

 

 

ex 8.  kvalitet 1+, "ärg och lite puts på reversen"

?--> Myntkompaniet 2 (2012) --> B. Åslunds samling

(Åslunds foto)

 

 

ex 9.  kvalitet 1/1+)(1+, "kantex, små plantsfel"

?--> Ahlström 42 (1990) -->?--> Ahlström 51 (1995) -->?--> MISABs webbauktion 11 (maj 2018) -->?

(Foto Ahlström 42)

 

 

ex 10. "very fine"

?--> Karl-Erik Schmitz samling --> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 --> Louis Collins, USA (Heritages ombud) --> Heritages Rare Coin Gallery (1990-1992) --> Antikören 11 (1992) --> Bengt Hemmingsson --> Myntgalleriets lagerkatalog 9 (1993) -->?

Myntet var även ute till försäljning på SBC auktion 28 i september 1991 men blev då tydligen återropat.(Spinks foto)

 

 

ex 11.

?--> O. Karlssons samling

(Karlssons foto)

 

 

ex 12.  kvalitet 1/1+

?--> Ahlström 41 (1990) --> Harry Ungfeldts samling (1990-2015) --> MISAB 16 (2015) --> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) --> MISAB 24 (2017) --> PEA:s samling 

(Foto Ahlström 41)

 

 

ex 13. kvalitet 1/1+, "fläck frånsidan"

?--> J Pedersens Mynthandel (2018) --> Sunnes samling

(Österlunds foto)

 

 

ex 14. kvalitet 1)(1+

MC Hirsch lagerlista 28 (1961) --> Per Hellströms samling (1961-1989) --> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-2015) --> MISAB 17 (2016) --> OF:s samling

(Foto MISAB 17)

 

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. KMK:s dubbletter --> Bukowski 85 (1893) --> Köpenhamns Museum

ex. Levin --> Bukowski 88 (1894) --> Meissner --> Bukowski 159 (1904) --> Ståhl

ex. Oldenburg --> Bukowski 115 (1898) --> Ståhl

ex. Westerlund --> Bukowski 123 (1899) --> Holmberg

ex. Nordqvist --> Bukowski 125 (1899) --> Moberg

ex. Hjelm --> Bukowski 127 (1900) --> Burmeister --> Berghman --> Svensson --> SNF 55 (1964) kvalitet 0

ex. Bengtsson --> Coin Gallery, USA (1962) extra fine

ex. Svenssons samling --> SNF 55 (1964) kvalitet 0

ex. Ahlströms lagerlista 38, 43 och 45 (1971-1973) kvalitet 01, "repad"

ex. Ahlströms lagerlista 43 (1973) kvalitet 1?

ex. Ahlströms lagerlista 49 och 50 (1974-1975) kvalitet 1+/01, "repa"

ex. Mynthuset 3 (1990) kvalitet 1/1+

ex. Antikören 10 (1991) kvalitet 1)(1+

ex. Bonde 6 (2010) kvalitet 1/1+, ägarstämpel ND på frånsidan

Last changed: Aug 01 2018 at 17:43

Back
print