Falcoin.se

1873-1907

2 KR

Posted by Falcoin (admin) on Nov 10 2009
1873-1907 >>

2 KRONOR

Det ytterst komplicerade schemat över 2-kronornas typer och undertyper. Hela 7 olika porträttsidor och 6 frånsidor hann man med på 14 präglingsår. Inte att undra på att 2-kronorna blivit ett exklusivt samlingsområde.

Typ 1  S.O.N.  smala bokstäver,  brett årtal 

1A  stort mm EB     1876

1B  litet mm EB     1876

Typ 2  S.O.N.  breda bokstäver     mindre årtal

2A  Frisyr som typ 1     1876     (bild saknas)

2B  Längre lockar bakom öronen     1876-1878

2C  Ändrad frånsida med mindre veck på banderollen     1880

Typ 3  SVERIGES OCH NORGES  grov pärlkant     1878

Typ 4  Sveriges och Norges  ändrad bild     1880     Frånsidan är densamma som på Typ 2C

Typ 5  LA på halsskärningen och ny bild

5A Utskjutande lock i nacken     1890-1898

5B Inkammad lock     1898 och 1903 

5C Mindre markerad lock     1898

5D Helt slät nackkant     1900-1904

Typ 6  SVERIGES VÄL     1906-1907

Om ni tycker att jämförelsebilden är för liten så går den utmärkt att förstora. Den visar i alla fall skillnaden på typsnittet i omskriften, på årtalsbredden samt på storleken på EB. Typ 1a och 1b anses vara dom båda svåraste 2-kronorna medan typ 2 är betydligt enklare. Det finns dock 3 varianter även av typ 2.

Skillnaden mellan typ 2B och 2C är att frånsidan ändras, lättast att se detta är på banderollen där man tar bort dom kraftiga vecken. För årtalssamlarna innebär ändringen ingen extra variant eftersom 2B och 2C inte förekommer samtidigt på samma år. Vecken var dock borttagna även på typ 3 1878.

Samtliga jämförande bilder ovan är hämtade från Aurums auktioner. Det är särskillt värdefullt när det det är samma person, Christian Hamrin, som både skrivit SMF och som gjort variantbestämningarna i Aurum. Om nu inte tryckfelsnisse varit framme så vet vi att nackbilderna ovan föreställer dom 4 varianterna av typ 5. Det finns visst fog för att ifrågasätta om 5b och 5c verkligen ska betraktas som 2 varianter, dom är ju till förväxling lika.

Typ 2B med ett något förändrat porträtt jämfört med Typ 2A. Just detta ex är SMF 50c där en defekt N-puns använts i omskriften, något som vi inte tar hänsyn till i denna förteckning. (Foto MISAB 7)

Typ 3  1878 med "OCH".  1878 var det meningen att man skulle börja använda "OCH" i omskriften även på 2-kronorna, på 1-, 10- och 20-kronorna var ju ändringen redan genomförd året före, men tydligen blev man av någon anledning inte nöjd med resultatet och denna typ 3 blev bara präglad i 22300 ex 1878. Samtidigt fortsatte man prägla typ 2C i 234000 ex fram till 1880.

Typ 4  1880 med "OCH". Inte heller denna blev någon långkörare, stannade vid 64684 ex 1880. Lätt igenkännbar på det helt annorlunda porträttet.

Typ 5A från 1892 med utskjutande lock i nacken, vilket kanske inte syns så bra på just denna bild. 

Typ 5D  med ett något modifierat porträtt jämfört med 5A där ovan. Lättast att komma ihåg är att nackkanten har blivit helt slät.

Typ 6 med nytt valspråk och åldrad bild. Även frånsidan är ändrad, vilket syns tydligast på lejonens svansar.

Last changed: Sep 28 2012 at 20:07

Back
print