Falcoin.se

Gustav V 1907-1950

2 KR

Posted by Falcoin (admin) on Nov 09 2009
Gustav V 1907-1950 >>

TYP 1  ungdomligt porträtt

1A  förskjutet mm W     1910

1B  mm W mer symetriskt placerat  

     a)  3 tvärstaplar på W     1910

     b)  2 tvärstaplar på W     1910-1926

1C  mm G          1928-1940

1D  avslag i brons     1913

Mm W med tre tvärstaplar på mm W är ju känd från 1-kronorna men att detta utförande även fanns på 2-kronorna var helt nytt för mig när jag läste denna artikel:  http://www.falcoin.se/pages/posts/varianter-pa-2-kr-1910-754.php 

Typ 1A  2 KR 1910 fmm

Typ 1B med mm W  mer symetriskt placerat   1910-1926

På den första matrisen som gjordes för 2-kronan 1910 hade man satt myntmästarmärket på den plats som den översta bilden visar. Detta fick dock en del kritik som gjorde att man ganska omedelbart flyttade myntmästarmärket till den mer symetriska placering som syns på nästa bild. Samma sak gällde för övrigt även St Eriksmärket på årtalets andra sida. Dom fåtal ex som hann präglas på det första sättet är idag svåra att få tag i, speciellt i hög kvalitet. mm W stod för K-A Wallroth! 

Typ 1C  mm G  1928-1940

1927 övertog A.Grabe myntmästartiteln och man fick göra en ny matris med mm G.

Typ 2  åldrat porträtt

2A  mm G     1942-1945

2Ba  mm TS med hakar     1945

2Bb  mm TS utan hakar     1946-1950

Typ 2A  med mm G

Typ 2Bb  med mm TS (utan hakar), vilket stod för T. Swensson som var myntmästare 1945-1961 

Last changed: Apr 28 2014 at 07:49

Back
print