Falcoin.se

1855-1859

2 Dukater

Posted by Falcoin (admin) on Apr 24 2010
1855-1859 >>

2 Dukater     1850, 1852 och 1857

Typ 1A  med mm AG     1850 och 1852

Typ 1B  med mm ST     1857

2-dukaterna präglades under Oscar I med endast 3 årtal och då i mycket ringa omfattning: 819 ex 1850, 386 ex 1852 samt 763 ex 1857. Åtsidans porträtt, som allmänt anses skapat av Per Henrik Lundgren, Lea Ahlborns äldre bror, förblev oförändrat alla tre åren.

Även frånsidorna förblev oförändrarde sånär som på årtalen och myntmästarmärket. Alexander Grandinson (AG) slutade ju sin tjänst 1855 och efterträddes av Sebastian Tham vars mm ST användes på 1857 års upplaga.

Last changed: Feb 16 2012 at 16:08

Back
print