Falcoin.se

1830-1844

2 Dukater

Posted by Falcoin (admin) on Apr 10 2010
1830-1844 >>

Typ 1  19,2 mm i diameter     1830

Typ 2  21,1 mm i diameter

2A  mm CB     1836-1837

2B  mm AG     1838-1839 och 1842-1843

Karl XIV Johans första 2-dukat (1830), präglad med 1-dukats stamp till den dubbla vikten. Diametern är 19,2 mm i stället 21,1 mm som det blev på senare års 2-dukater. Frågan är om inte detta ska ses som ett provmynt, upplagan är okänd men uppgick nog bara till några enstaka exemplar. Ett känt ex ligger på KMK i Stockholm och det enda kända i privat ägo är det ovan avbildade (Foto G. Hildebrand). Proveniensen är enligt nedan:

Samling Gustav Andersson, Göteborg. Auktion Ahlström 32, Stockholm 1985.

Samling Schmitz. Auktion Spinks, Zürich 1990.

Samling Hagander. Auktion Hagander 2, Osnabrück 2011.

Typ 2A med mm CB.

Last changed: Dec 11 2011 at 19:50

Back
print