Falcoin.se

1818-1830

1/4 Skilling

Posted by Falcoin (admin) on Apr 08 2010
1818-1830 >>

Typ 1  stampar graverade av Karl Gustav Norman     1819-1821

1A  Fjädrar som 1817     1819

1B  Nya fjädrar     1819-1821

Typ 2  stampar graverade av Christopher Norman     1824

2A  kronan vilar på monogrammet vars stora C är ompunsat//G i SKILLING lågt placerat

2B  åtsida som 2A//S och K i SKILLING isär, K snedställt

2C  åtsida som 2A//stort avstånd mellan 2 och 4, mycket stort I i SKILLING

2D  kronan vilar på monogrammet so inte är ompunsat, brett XIV// frånsida som 2B

2E  kronan vidrör ej monogrammet//frånsida som 2B

2F  del av kronringen syns inuti monogrammet//frånsida som 2A

2G  åtsida som 2F//frånsida som 2C

2H  åtsida som 2F//årtalet får nästan inte plats mellan pilfjädrarna

2I  Kronan vilar på monogrammet, felställd text (KÄRLEKM IN)// frånsida som 2H

Typ 3  Åtsidan graverad av M Frumerie och frånsidan av C Norman    1824

Typ 4  Stampar graverade av Mauritz Frumerie     1824-1830

4A  5 rutor och 4 punkter i kronringen, sluten valörfyra     1825-1830    

4B  5 rutor och 4 punkter, öppen valörfyra     1825-1827

4C  som 4B men med dubbelt kors på kronan     1825

4D  5 rutor men inga punkter i kronringen, sluten valörfyra     1824-1830

4E  som 4D men öppen valörfyra     1825

4F  liten krona, sluten valörfyra     1827

4G  liten krona, öppen valörfyra     1827

Karl Gustav Norman som var gravör i Avesta över tronskiftet 1818 passade på att förändra utseendet på pilfjädrarna när han påbörjade den nya 1/4-skillingserien 1819. Bilden till vänster visar en långsmal pilfjäder från 1817 och till höger har vi den kortare och bredare fjädern som användes från 1819 och framåt. Vad som inte finns omnämnt i något referensverk (läs SMF) är att det faktiskt finns en variant 1819 där han ändå av någon anledning, kanske av misstag, använt den gamla punsen. Säkerligen en mycket sällsynt variant.

Myntet till vänster (foto IngemarS) har en mindre krona än normalt. Även det en ytterst sällsynt variant som enbart förekommer 1827. Förekommer dock med båda åtsidorna (sluten resp öppen valörfyra). 

Typ 1A med med dom gamla fjädrarna på en 1/4-skilling från 1819. IngemarS skickade bilden även på denna roliga variant. Jag tackar och bockar! 

Typ 1B  Läcker dubbelprägling på åtsidan.

Ännu ett ex av typ 1B. Lägg märke till att monogrammet inte är helt lika som 1919, men det är ju en variation och ingen variant

Typ 3  stampkopplingen mellan Frumerie och C Norman. Christopher Normans ostadiga hand märks tydligt på att ordet SKILLING inte är rakt ställt.

Typ 4A

Ännu ett ex av Typ 4A, lägg märke till att spetsarna på monogrammet inte är lika utformade som på förra myntet. Inte heller denna variant finns med i SMF

Last changed: Jul 11 2017 at 21:15

Back
print