Falcoin.se

1830-1844

1/3 Skilling Banco

Posted by Falcoin (admin) on Apr 10 2010
1830-1844 >>

Typ 1  tät krans     1835     (bilder saknas)

1A  6-7-4-7-5 pärlor i kronbågarna

1B  5-7-4-7-5 pärlor i kronbågarna

Typ 2  gles krans

2A  5-6-4-6-5 pärlor i kronbågarna     1836

2B  4-6-3-6-4 pärlor i kronbågarna     1836

2C  5-7-4-6-5 pärlor i kronbågarna     1836-1837

2D  5-7-4-7-5 pärlor i kronbågarna     1836-1843

2E  5-6-4-7-5 pärlor i kronbågarna     1842

Kronvariant 2D och 2E. Skillnaden är bara 1 pärla i andra kronbågen, men det är ju tydligt, ingen sådan där storleksvariation som man måste bedömma.

Typ 2D  förutom att det inte är några svårigheter att räkna pärlorna i kronbågarna så kan man konstatera att det 1840 endast fanns denna variant. 1836 fanns det däremot 4 varianter.

1842 fanns det två varianter varav detta är den lite svårare 2E som bara fanns det året. Lite fläckig men sådant tycker jag inte gör så mycket. Kvalitén vill jag sätta till god 01.

Last changed: Apr 27 2011 at 19:39

Back
print