Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

1/3 Riksdaler - 1 Daler SM

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

Typ 8

1/3 Riksdaler - 1 Daler SM

Stockholm     1776-1777     9,75 g     ca 30 mm     87,8% silver               vinkelräfflad rand

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravör:  Gustav Ljungberger

Upplagorna redovisas inom parantes nedan

70.     1776     (97473 ex)

71.     1777     (665331 ex)    

Last changed: Feb 27 2017 at 09:51

Back
print