Falcoin.se

Gustav IV Adolf 1792-1809

1/2 Skilling på 1 ÖRE SM Stockholm

Posted by Falcoin (admin) on Jul 06 2010
Gustav IV Adolf 1792-1809 >>

1/2 Skilling präglad i Stockholm på gamla 1 ÖRE SM 1730-1768

Precis som med 1-skillingen så präglade man 1/2-skillingar i Stockholm under åren 1802, 1803 och 1805. Som plants använde man gamla mynt av valören 1 ÖRE SM från Fredriks och Adolf Fredriks tid, och präglingskvalitén blev därför inte den bästa eftersom den gamla präglingen ofta fortfarande kan ses med blotta ögat. Samtidigt präglades det också 1/2-skillingar i Avesta, men då på nyproducerade plants, och dessa uppvisar därför en helt annan präglingskvalitet. På riktigt slitna exemplar kan det dock ibland vara svårt att fastställa myntorten, men Lennart Castenhag har gjort en utmärkt guide för den som är intresserad.

Precis som med 1-skillingarna så hittar man varianterna på kungakronan, och jag har i min förteckning utgått från Castenhags arbete, även om jag presenterar det lite annorlunda.              

Typ 1  överdrivet utsvängda kronbågar och 5 diamanter     1802     (Tonkin typ E)

Typ 2  rundare kronform än typ 1     

2A  kronring med tre diamanter i mitten och två stenar ytterst, två stenar på främre kronbågen     1802, 1803 och 1805     (tonkin typ F)

2B  som 2A men tre stenar på främre kronbågen     1802, 1803 och 1805     (typ F)

2C  fem diamanter i kronringen (som typ 1 och 3)     1805     (Ej med i Tonkin)

Typ 3  krafigare blomtyp ovanför kronringen, 5 diamanter     1805     (Tonkin typ G)

Jämförande bild av krontyp 1 och 2. Det kännetecknande är att förhållandet mellan bredd och höjd är olika så att typ 1 till vänster får ett mer tillplattat utseende med mer utsvängda kronbågar. Typ 1 förekommer enbart 1802 och är mycket sällsynt. Typ 2 förekommer däremot alla årtal även om den är sällsynt 1805. Av typ 3 har vi tills vidare ingen bild att visa upp, och får därvidlag hänvisa till sonesgarden.se där den har betckningen "krona G".

Typ 2A och 2B har runda stenar ytterst, men 2C har diamanter på alla platser.

Trots att detta mynt nästan helt saknar slitage så ger det, pga överpräglingen, inte det fräscha intryck som när präglingen skett på nya myntämnen. Årtalet för det överpräglade myntet (1 ÖRE SM) går inte att utläsa nen det kommer från Adolf Fredriks tid (1751-1768)

Ett mer slitet exemplar från 1805 (krontyp 2B) men å andra sidan betydligt mer välpräglat. Inte heller här kan man utläsa årtalet på det underliggande myntet, men däremot kan man se spår av Fredik I:s monogram.              

Last changed: May 14 2012 at 07:22

Back
print